בית משפחת בן ארוש

מושב לפיד

תוספת בנייה לבית מגורים כ-150 מ"ר בשתי קומות