בית משפחת רוטמן

גדרה

אדריכל מלווה במשרד עפר נצר אדריכלות

בית מגורים כ-200 מ"ר בשתי קומות מדורג.