סורפול בע"מ

אשדוד

אדריכל מלווה במשרד עפר נצר אדריכלות

מבנה של כ-3,700 מ"ר המכיל שימוש תעשייה, משרדים, ומחסן רובוטי לוגיסטי .