חוות רונית, משרדים

חוף השרון

אדריכל מלווה במשרד עפר נצר אדריכלות

מבנה של כ-200 מ"ר משרדים.