פרוטרי נדל"ן בע"מ

ורדון

אדריכל מלווה במשרד עפר נצר אדריכלות

מבנה של כ-1,500 מ"ר המכיל שימוש תעשייה קלה ומלאכה, מחסנים, ומשרדים.