ניר עבודות חקלאיות

ביצרון

אדריכל מלווה במשרד עפר נצר אדריכלות

מבנה של כ-3,200 מ"ר המכיל שימוש חקלאי, מחסנים, ומשרדים.